eg_header1.png

Sveicam Euroguidance tīkla Mobilitātes darba grupas wiki lapā!


//Euroguidance// tīkls veicina starptautisku pieredzes apmaiņu karjeras atbalsta jomā.

Euroguidance tīkls apvieno nacionālos karjeras atbalsta un mobilitātes informācijas centrus Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas un ES kandidātvalstīs.

Euroguidance mērķi:
  • Karjeras atbalstam piešķirt "Eiropas dimensiju"
  • Sniegt informāciju par karjeras atbalstu mūža ilgumā un mobilitāti

Galvenās mērķa grupas: karjeras speciālisti un politikas veidotāji izglītības un nodarbinātības sektoros visās tīkla dalībvalstīs.

Euroguidance Mobilitātes darba grupa veido tālmācības materiālus un internetā pieejamus informācijas avotus. Grupa izplata informāciju un metodiskos līdzekļus kvalitatīvas mobilitātes veicināšanai, kas paredzēti karjeras atbalsta speciālistiem un izglītotājiem nodarbinātības un izglītības sektoros.

Mobilitātes darba grupas galvenais instruments ir //wiki// lapa angļu valodā. Tā ir informācijas apmaiņas platforma, kas veltīta mobilitātes konsultācijām. Tur atrodama vērtīga lasāmviela un pētījumi, saites un pamatinformācija par mobilitāti, kā arī Eiropas politikas dokumenti.

Euroguidance Mobilitātes darba grupas wiki lapa tiek pakāpeniski tulkota latviešu valodā.